Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

E-businessboard | January 16, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Download nu de Special over Non-profitmarketing

Download nu de Special over Non-profitmarketing

Marketing is een commerciële discipline: het gaat in essentie om het behalen van meer omzet. Non-profitorganisaties bedrijven ook marketing, maar met andere doelstellingen, zoals het werven van leden, het binnenhalen van contributies of het vergroten van de ‘awareness’ rond een onderwerp. Zij verkopen dus niet zozeer een product of dienst, maar zichzelf. Of misschien wel een (goed) gevoel.

Maakt dat non-profitmarketing anders dan ‘gewone’ marketing? Zo ja, wat is er anders aan? En wat zijn de uitdagingen waarmee non-profitmarketeers zich geconfronteerd zien? Die vragen worden beantwoord in de artikelen in deze Special.

Download de Special!


Lees meer over: Download nu de Special over Non-profitmarketing.

Lees meer

Submit a Comment