Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

E-businessboard | December 13, 2017

Scroll to top

Top

No Comments

Het dagelijkse werk van een Data Protection Officer

Het dagelijkse werk van een Data Protection Officer

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG) zijn sommige organisaties verplicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. In Nederland wordt met betrekking tot deze functie ook wel van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) gesproken. Een DPO of FG vervult binnen organisaties een onafhankelijke rol omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Hij of zij adviseert het bedrijf over het gebruik van persoonsgegevens conform de privacywetgeving en toetst ook of het aan de wetgeving voldoet. In deel 7 van deze blogserie interviewen we Reinier Treep, Data Protection Officer bij DDMA-lid Nuon/Vattenfall. Hij vertelt wat de functie als DPO in de praktijk behelst. 


Lees meer over: Het dagelijkse werk van een Data Protection Officer.

Lees meer

Submit a Comment